Czy można wykonać aborcję za granicą w Czechach lub na Słowacji?

Kompromis aborcyjny przyjęty w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych był rozwiązaniem ograniczającym mającym bezpośredni wpływ na przerywanie ciąży. Zostało ono ograniczone do wymienionych w ustawie przypadków. Zabieg usuwania ciąży w kolejnych latach budził liczne kontrowersje, protesty – w tym protesty uliczne. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości nastąpiło dalsze ograniczenie możliwości przerywania ciąży. W chwili obecnej możliwość taka została ograniczona i nawet w sytuacji, w której płód pozostaje nieodwracalnie uszkodzony i nie przetrwa poza organizmem matki, ciąża musi zostać przez kobietę donoszona. Przypomnijmy kiedy zabieg usuwania ciąży jest możliwy zgodnie z obowiązującym prawem na terenie RP.
Pierwsza możliwość przerwania niechcianej ciąży pojawia się, kiedy jest ona konsekwencją czynu zabronionego czyli przestępstwa. Druga taka możliwość występuje, kiedy ciąża zagraża życiu matki. To mało biorąc pod uwagę, że niechciana ciąża jest sytuacją dużo bardziej skomplikowaną niż założył prawicowy ustawodawca. Rozwiązanie przyjęte w Polsce całkowicie pomija kwestie związane z prawem kobiet do podejmowania samodzielnego wyboru dotyczącego tak kluczowego zagadnienia w ich życiu jak rodność i decyzja o byciu matką. Nie dziwią zatem liczne protesty wielu kobiecych środowisk oraz szukanie rozwiązań pozwalających na godne i bezpiecznie przerwanie ciąży.
Dosyć szybko popularną i szeroko praktykowaną metodą okazało się korzystanie z tej możliwości u naszych południowych sąsiadów tj. w Czechach lub w Słowacji.

Zarówno Czesi jak i Słowacy wyszli z założenia, że podmiotowość kobiet w tak istotnej strefie ich życia jak płodność oraz swoboda podejmowania decyzji o byciu w ciąży i urodzeniu dziecka wymaga szacunku i zdrowego rozsądku w systemowym podejściu do zagadnienia zabiegu usuwania ciąży. W związku z tym na pytanie czy można wykonać aborcję za granicą, odpowiedź jest pozytywna. Co więcej – zabieg usuwania ciąży na terenie Czech i Słowacji może być przeprowadzony w bezpiecznych i godnych warunkach. Szacunek do kobiet i wolność podejmowanego przez nie wyboru przyświecały rozwiązaniom tych systemów prawnych. Do czego zatem sprowadza się rozwiązanie przyjęte u naszych sąsiadów zza południowej granicy? Przyjęto tam założenie, że decyzja o przerwaniu niechcianej ciąży nie wymaga żadnego dodatkowego uzasadnienia oraz żadnych dodatkowych przesłanego zapisanych w ustawie. Wystarczy spełnić warunek ograniczający możliwość przerywania niechcianej ciąży do okresu, w którym jest to możliwe.

W tym miejscu należy wspomnieć o tym w jaki sposób proces związany z zabiegiem usuwania ciąży jest zorganizowany. W Czechach i na Słowacji zabano o to aby niechciana ciąża była usuwania w warunkach klinicznych, w obecności wykwalifikowanego personelu, pod nadzorem lekarza, po wykonanych wcześniej wszystkich niezbędnych badaniach i po przeprowadzeniu wywiadu, który pozwala ocenić stan pacjentki i wykluczyć wszelkie ryzyka związane z zabiegiem. Miejscem, o którym mowa jest klinika aborcyjna. W kobieta decydująca się na aborcję może liczyć na odpowiednie traktowanie przed, w trakcie i po zabiegu usuwania ciąży.

Wróćmy więc na moment do strony formalno-prawnej związanej z funkcjonowaniem kliniki aborcyjnej. Przede wszystkim Polki noszące się zamiarem przerwania ciąży w Czechach lub na Słowacji mogą być spokojne o swoją sytuację prawną. Jako obywatelki Unii Europejskiej mają prawo do korzystania z zabiegów medycznych, które pozostają legalne na terenie UE. Dokładnie taka sytuacja ma miejsce, kiedy dokonywane jest przerwanie ciąży w omawianych miejscach. Innymi słowy kobiety będące obywatelkami państwa polskiego nie muszą martwić się, że staną się obiektem zainteresowania organów ścigania. Systemowa przemoc mająca swoje źródło w administracji państwowej jest w tym wypadku zagrożeniem, które nie dotyczy kobiet decydujących się na zabieg w klinice aborcyjnej.

Głęboka niechęć i emocjonalny w kontekście społecznym stosunek Polek i Polaków do problemów związanych z istnieniem klinik aborcyjnych obcy jest za granicą, a w szczególności nie występuje jako problem w Czechach i na Słowacji. Jeśli chodzi o aborcię farmakologiczną, będącą nieinwazyjną metodą skutkującą tym czym jest zabieg usuwania ciąży to warto zaznaczyć, że jest ona również przeprowadzana w specjalnie przeznaczonych do tego klinikach. Przerwanie ciąży w klinice aborcyjnej to gwarancją wykluczenia ryzyka powikłań oraz wyjście z szarej strefy aborcyjnej. Kobiety korzystające z usług tego rodzaju placówek redukują do minimum swój stres związany z podjętą przez siebie decyzją. Podsumowując tę część należy zaznaczyć, że w Czechach i na Słowacji, żeby usunąć ciążę wystarczy świadomość, że nie chce się być matką.

Uporządkujmy zatem wszystko, co dotychczas zostało już napisane)

Czy można wykonać aborcję za granicą? Tak, można to zrobić w Czechach i na Słowacji.
Zabieg aborcji farmakologidznej oraz aborcji polegającej na fizycznej ingerencji w organizm kobiety nie wymaga skierowań oraz szczególnych zaleceń od lekarzy z Polski
Kobiety decydujące się na usunięcie ciąży mogą być spokojne o to, że organy ścigania nie będą zainteresowane tym, że miało miejsce przerwanie ciąży

Nasi południowi sąsiedzi znaleźli w sobie powołanie w świadczeniu profesjonalnej pomocy kobietom stojącym przed problemem niechcianej ciąży, również, a może przede wszystkim z krajów, które mają opresyjne regulacje prawne dotyczące usuwania ciąży. Czechy i Słowacja należą do państw, w których w tak fundamentalnej kwestii jak rozrodczość – wybór – został pozostawiony kobietom. Klinika aborcyjna, wykwalifikowany personel, doskonałe warunki, opieka po zabiegu oraz transport – dojazd, przejazd, powrót. To wszystko znajdziecie w niewielkiej odległości od waszych miejsc zamieszkania.

To co w krajach takich jak rządzona przez prawicę Polska wydawać się może mrzonką, w Słowacji i w Czechach jest rutyną. Dostępność usuwania ciąży, możliwość jej przeprowadzenia w klinice aborcyjnej pod okiem profesjonalistów i godność, która jest wpisana w całość procesu – to jest rzeczywistość, której nie doświadczają polskie kobiety i nic nie zapowiada zmiany na lepsze.

Jak zostało to zaznaczone wcześniej istnieje medyczna i odpowiedzialna metoda przerywania ciąży. Ustawodawca ograniczył jednak możliwość przerywania ciąży do 22 tygodnia rozwoju dziecka. To w zasadzie jedyne ograniczenie wyłączając ograniczenia medyczne.

Ostatnią sprawą, o której należy wspomnieć jest cena, którą trzeba zapłacić za zabieg usuwania ciąży. Szczęśliwie ceny są na poziomie pozostającym zasięgu finansowy wielu Polek, co nie oznacza, że wszystkich. Tym bardziej ukazuje to wymiar problemu, który ukazuje regulacja przyjęta w Polsce.

Cena usuwania ciąży w klinice aborcyjnej w Czechach i na Słowacji będzie wiadoma dla pacjentki już na etapie rozmowy telefonicznej z doradcą, Cena ta nie jest uzależniona od posiadanej przez pacjentkę dokumentacji medycznej.

Kilka uwag o charakterze ogólnym, które pomogą pacjentkom odnaleźć się w trudnej życiowo sytuacji związanej z wizytą w klinice aborcyjnej.
usunięcie ciąży jest problemem do rozwiązania
odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości kobiet pragnących rozwiązać problem niechcianej ciąży
w Czechach na Słowacji działają wykwalifikowane kliniki aborcyjne, w której pacjentki mogą liczyć na pomoc profesjonalistów.