Do którego tygodnia ciąży można wykonać zabieg aborcji w klinice aborcyjnej za granicą?

Wykonanie aborcji to procedura, która ograniczona jest kilkoma terminami. Niezależnie od tego czy jest legalna czy nie. W terminalnym ograniczeniu wykonania zabiegu usuwania ciąży chodzi zarówno o dobro i zdrowie kobiety noszącej się z takim zamiarem jak i o biologiczny rozwój płodu. Przypomnijmy, że na terenie Czech i na Słowacji wykonać aborcję można w pełni legalnie bez podawania przyczyny oraz bez dodatkowych badań lekarskich, skierowania od lekarza oraz wszelkich innych przesłanek ograniczających tę możliwość jak to ma miejsce w Polsce (wyłącznie dwie wskazane w ustawie przyczyny). Tak czy inaczej istnieją prawne regulacje ograniczające możliwość usunięcia ciąży. Tym ograniczeniem są terminy. I tak zarówno w Czechach jak i na Słowacji legalny można wykonać zabieg usuwania ciąży do 12 tygodnia ciąży. W tym okresie ciąża może zostać usunięta bez dodatkowego podawania przyczyny, kwalifikującej pacjentkę do wykonania aborcji. W tym okresie nie jest także konieczne przedstawianie badań prenatalnych lub/i dodatkowych konsultacji lekarskich.

Jeżeli rozwój ciąży przekroczył okres 12 tygodni mamy do czynienia z ograniczeniem możliwości usuwania ciąży. I tak, pomiędzy 12, a 22 tygodniem ciąży jej przerwanie jest możliwe pod warunkiem, że płód posiada wady letalne lub jeśli ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety. W tym wypadku usuwanie ciąży może mieć miejsce tylko po przedstawieniu odpowiednich wyników badań lub jednoznacznej diagnozie lekarza czeskiego lub słowackiego. Termin w jakim możliwe jest usuwanie ciąży uzależniony jest również od rodzaju przyjętej metody. Jeżeli jest to aborcja farmakologiczna możliwości są następujące:
jeżeli ciąża nie przekroczyła 9 tygodnia, możliwe jest wykonanie aborcji tą metodą, ponieważ procedura ta nie wiąże się z interwencją chirurgiczną. Aborcja farmakologiczna to sztucznie wywołane krwawienie spowodowane podaniem substancji chemicznej. Efekt jest podobny jak przy poronieniu.
w przypadku ciąży “starszej” niż 9 tygodni aborcja farmakologiczna może nie być skuteczna, niezbędna może okazać się wtedy aborcja chirurgiczna. To zabieg polegający na rozszerzeniu szyjki macicy i oczyszczeniu jej za pośrednictwem ssącej kaniuli. Aborcja chirurgiczna jako sposób na usuwanie ciąży to wzrost poziomy bezpieczeństwa oraz pewność, że ciąża została skutecznie usunięta. W ten sposób ciąża może być usunięta pomiędzy 7, a 12 tygodniem ciąży.
graniczny termin to 22 tydzień ciąży, w tym usuwanie ciąży jest możliwe ze wskazań medycznych.
Co jeśli pacjentką jest osoba nieletnia? W takim wypadku ciąża może zostać przerwana jeżeli zgodę na to wyrazi rodzic lub opiekun prawny. Obecność opiekuna lub rodzica będzie również potrzebna w klinice aborcyjnej.

Dokonując podsumowania dotychczas przekazanych informacji należy wskazać, że zarówno w Czechach jak i na Słowacji możliwe jest legalne usuwanie ciąży w określonym stopniu zaawansowania jej rozwoju w następujących wypadkach:

w przedziale od 7 do 22 tygodnia ciąży w przypadku metody chirurgicznej
Usunięcie ciąży metodą farmakologiczną jest możliwe do 9 tygodnia ciąży
Po konsultacji z kliniką ginekologiczną wskazywana jest właściwa metoda przeprowadzenia zabiegu aborcji

W celu zobiektywizowania wiedzy na temat metod wykonania zabiegu usuwania ciąży warto w tym miejscu wymienić słabsze strony wspomnianych powyżej metod przerywania ciąży.
I tak, aborcja farmakologiczna:
Zalety:
brak konieczności ingerencji w integralność ciała kobiety,
metoda ma dobry wpływa na psychikę kobiety, ponieważ całość procesu przypomina po prostu bóle menstruacyjne
aborcja farmakologiczna może być przeprowadzona niemal bezpośrednio po otrzymaniu informacji o tym, że jesteś w ciąży.
Wady:
nudności, krwawienia, biegunki
nie jest możliwa w przypadku uczulenia na gluten lub na leki poronne, krzyżującej się farmakologii
Ryzyko związane z metodą farmakologiczną obejmuje również konieczność ewentualnego łyżeczkowania macicy jeżeli metoda przyjęta w tym wypadku nie pozwoliła macicy opróżnić się samej.

Aborcja metodą próżniową:
Zalety:
wykonywany zabieg usuwania ciąży odbywa się z znieczuleniu ogólnym
aborcja przeprowadzana metodą próżniową nie powoduje ryzyka powikłań tak jak to ma miejsce w przypadku aborcji przeprowadzanej metodą farmakologicznej,
znieczulenie ogólne
zabieg jest krótki i nie powoduje konieczności hospotalizacji
to usuwanie ciąży jest skuteczniejsze na każdym jej etapie (warunkiem jest to, że ciąża musi mieć więcej niż 7 tygodni)
mniejsze ryzyko powikłań
Wady:
znieczulenie ogólne, które nigdy nie jest obojętne dla organizmu, jednocześnie wykluczając możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych, a to z kolei może rodzić konieczność pozostania dłużej w klinice aborcyjnej i wzrost kosztów wykonania aborcji.

O powyższych procesach i związanych z nimi metodami wykonania aborcji zdecyduje lekarz oraz pełna diagnostyka. Kliniki aborcyjne w Czechach i na Słowacji to miejsca budzące zaufanie i warto skorzystać z ich marki w celu wykonania zabiegu usuwania ciąży.