Legalne usuwanie ciąży w klinice aborcyjnej w Czechach i na Słowacji

Nieprzewidywalność i zmienność okoliczności związanych z problemem usuwania ciąży jak również z zagadnieniem niechcianych ciąż w szerszym kontekście skłania do refleksji nad tym jak został skonstruowany polski system prawny w tym zakresie. Odebranie kobietom pełnego prawa do decydowania o tym, czy mogą wykonać zabieg usuwania ciąży nastąpiło już w konsekwencji ustaleń rządowych na początku lat dziewięćdziesiątych. Kompromis aborcyjny był tak naprawdę kompromisem z Kościołem Katolickim w Polsce, który deklaruje swój sprzeciw w stosunku do prawa kobiet do wykonania aborcji.

Nigdy nie jest tak, że ciąża przychodzi do kobiety dokładnie w chwili, w której ją planuje. Może się zdarzyć, że zajście w ciążę to komplikacja mająca destrukcyjny wpływa na życie kobiety. Wydaje się rzeczą oczywistą przyznanie dorosłym kobietom prawa do decydowania o swoim zdrowiu i życiu, a konsekwencji przyznaniu im możliwości samodzielnego decydowania o tym, czy chcą wykonać aborcję.

Jak to wygląda w polskim systemie prawnym?

Wspomnieliśmy już o kompromisie aborcyjnym. W Polsce bardzo mocno w tkance społecznej zakorzenione są wartości katolickie. W związku z tym panuje dość powszechne przekonanie zgodne z nauczaniem Kościoła, że oto życie ludzkie powinno być chronione od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Oznacza to, że usunięcie ciąży to grzech lub przestępstwo czegoś w rodzaju dzieciobójstwa. Pomijając absurdalność tego poglądu kompromis aborcyjny po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski został jeszcze bardziej zawężony. Usunięcie ciąży jest możliwe w Polsce tylko w przypadkach enumeratywnie wskazanych w ustawie. Są to dwie okoliczności:

zagrożenie jest życia matki
ciąża jest wynikiem gwałtu

W każdym z powyższych wypadków Polki nie mogą liczyć na pełne zrozumienie ze strony systemu opieki zdrowotnej, a decydując się wykonać aborcję w tych wypadkach i tak podlegają surowym ocenom moralnym i bardzo często są widziane jako niemal zbrodniarki.

Gdzie zatem Polki powinny szukać pomocy?

Naszym zdaniem usuwanie ciąży jest procesem na tyle złożonym i generującym ogromną ilość stresu, że dobrze byłoby znaleźć pomoc profesjonalistów jak najbliżej od miejsca zamieszkania.

Tak się składa, że u naszych południowych sąsiadów tj, w Czechach i na Słowacji usuwanie ciąży jest w pełni legalne i można to zrobić do 22 tygodnia jej przebiegu. Nie istnieją prawne przeszkody, które wykluczałyby możliwość skorzystania przez Polki z klinik aborcyjnych znajdujących się na terenie Czech i Słowacji. Prawo obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, której w dalszym ciągu mimo niechęci prawicy do Brukseli – jesteśmy członkiem, daje możliwość obywatelkom państw członkowskich prawo do korzystania z opieki medycznej dostępnej na terenie wszystkich państw członkowskich. Obejmuje to również wykonanie aborcji. Ponieważ legalność rozwiązań sprzyja ich odpowiedniemu przygotowaniu, również pod względem bezpieczeństwa i komfortu osób, którym te rozwiązania są dedykowane – na terenie Czech i Słowacji – wykonać aborcję może każda kobieta pełnoletnie lub niepełnoletnia (wymóg obecności opiekuna prawnego lub rodzica).
Wykonać zabieg usuwania ciąży można w formie aborcji farmakologicznej lub jeśli to konieczne w formie aborcji chirurgicznej. Decyduje jednostkowy przypadek.

W tym miejscu warto wskazać na to ile kosztuje aborcja w Czechach oraz na to ile kosztuje aborcja na Słowacji.

Ile zatem kosztuje aborcja w Czechach, a ile kosztuje aborcja w Słowacji?

W odpowiedzi na tak postawioną kwestię należy wskazać, że wykonać zabieg usuwania ciąży, podobnie jak każdy inny zabieg medyczny można w różnych cenach. Zależy to od tego skąd przyjeżdża pacjentka oraz od tego jaki standard usług świadczy określona klinika aborcyjna. To skąd pacjentka przyjeżdża do kliniki aborcyjnej ma znaczenie z uwagi na koszt transportu. Kliniki aborcyjne natomiast jak każdy usługodawca, nawet ten z branży medycznej świadczy usługi odpowiednie dla poziomu kwalifikacji swojej kadry oraz targetu, który wybrał sobie jako potencjalnych klientów dla zabiegów usuwania ciąży.

Wiemy już, że na terenie Czech i na Słowacji każda Polka może wykonać aborcję legalnie oraz odpowiedzieliśmy na pytanie ile kosztuje aborcja w Czechach oraz ile kosztuje aborcja na Słowacji. Nadszedł czas aby przyjrzeć się bliżej przebiegowi procesu, którego finałem jest usunięcie ciąży.

Pierwszym krokiem jest kontakt z kliniką aborcyjną. Podczas rozmowy z doradcą/konsultantem potencjalna pacjentka chcąca wykonać zabieg usuwania ciąży powinna zostać poinformowana w sposób wyczerpujący o detalach związanych z omawianym procesem.
Warto pamiętać o tym, że do przeprowadzenia usuwania ciąży pacjentkom nie jest potrzebne skierowanie od ginekologa, jeśli natomiast kobieta dysponuje badaniami lekarskimi, które w jej ocenie należałoby pokazać w klinice aborcyjnej, warto aby miała je ze sobą. Należy uwzględnić i zadbać o wszystko, co może mieć pośredni i bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pacjentki.
W dalszej kolejności po tym jak pacjentka dotrze do kliniki aborcyjnej (transport, dojazd i powrót organizowane są najczęściej kompleksowo przez kliniki aborcyjne), zostanie przeprowadzony wyczerpujący wywiad lekarski, który ustali twój stan ogólny, który odpowie na pytanie czy w określonym wypadku można wykonać aborcję.

O czym warto pamiętać aby nie musieć zaprzątać sobie głowy niepotrzebnym stresem?

Po pierwsze należy wskazać, że wykonać aborcję na terenie Czech i na Słowacji można wykonać w pełni legalnie oraz, że w przeciwieństwie do rozwiązań obowiązujących w Polsce nie jest konieczne szukanie dodatkowych przesłanek, czy uzasadnienia opartego na wskazaniach ustawowych. Dlatego pacjentka może czuć się bezpieczna pod względem swojej sytuacji prawnej.
Przerywanie ciąży u naszych południowych sąsiadów jest zabiegiem wysoce standardowym, nie budzi zbyt wielu emocji i traktowany jest jako prawo kobiety do decydowania o sobie.
Dzięki temu przerywanie ciąży przeprowadzane jest w wykwalifikowanych klinikach aborcyjnych. Aby stać się ich pacjentkom kobieta, która zamierza wykonać aborcję powinna skontaktować się z kliniką aborcyjną, która zapewni jej opiekę medyczną i transport.
W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z prawem wspólnotowym przerywanie ciąży w każdym państwie Unii Europejskiej, w którym zabieg usuwania ciąży jest legalny i nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków do tego aby przerywanie ciąży mogło się zrealizować – zapewnia kobiecie komfort nie obawiania się o swoją sytuację prawną i o interwencję polskich organów prawnych po jej powrocie do kraju.

Polska rzeczywistość jest odwrotnie proporcjonalna do tego, co dzieje się w sprawie przerywania ciąży u naszych południowych sąsiadów. W Polsce ignorowane są źródła problemów związanych z niechcianą ciążą takie jak: brak rzetelnej informacji na temat antykoncepcji, bieda, fatalne warunki socjalne, alkohol, narkotyki lub po prostu wiedza i świadomość problemów związanych z przerywaniem ciąży. W konsekwencji tej sytuacji w Polsce kobieta, która boryka się z problemem konieczności usuwania ciąży często konfrontuje się z brakiem zrozumienia i negatywnymi reakcjami. A to z kolei kreuje istnienie podziemia aborcyjnego, które wyklucza najczęściej bezpieczne dla zdrowia kobiety warunki usuwania ciąży. Wadliwe i niezgodne ze sztuką usunięcie ciąży stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentki. Na terenie Czech i na Słowacji ma to kluczowe znaczenie, w Polsce nikogo to nie obchodzi. Konsekwencje źle przeprowadzonego usuwania ciąży mogą zatem prowadzić do śmierci, trwałych uszczerbków na zdrowiu, bezpłodności. Poza tym skoro usunięcie ciąży nie jest legalne z jakichś powodów, samo usuwanie ciąży naraża kobietę dodatkowo na potencjalną odpowiedzialność karną.

przeprowadzone w sposób wadliwy, bez zapewnienia kobiecie odpowiednich warunków higienicznych, kompetentnego personelu medycznego i opieki po zabiegu. Ponadto tego typu działania mogą prowadzić do trwałej niezdolności do rodzenia dzieci, nie wspominając już o konsekwencjach prawno-karnych grożących kobiecie, lekarzowi oraz osobom czynnie i biernie pomagającym w aborcji.

Odpowiedzią na powyżej wskazane deficyty jest istnienie klinki aborcyjnych na terenie Czech i na Słowacji. Klinika aborcyjna zapewnia szpitalne warunki stwarzające możliwość przerwania ciąży. Usunięcie ciąży przeprowadzone w klinice aborcyjnej gwarantuje również odpowiednią opiekę po przeprowadzeniu oraz błyskawiczną interwencję w przypadku pojawiających się komplikacji.

A zatem w Czechach i na Słowacji, kobieta nie będzie dopytywana o przyczy swoje decyzji, której finałem jest przerwanie ciąży. Poza tym nikt nie okazuje tam kobietom decydującym się na usunięcie ciąży pogardy, której mogą doświadczyć w swoim własnym kraju. Na szczęście w Czechach i na Słowacji w ramach przyjętych tam rozwiązań możesz liczyć na transfer wiedzy o usuwaniu ciąży świadczony przez doświadczonego doradcy w kliniece aborcyjnej.
Wobec sytuacji w Polsce i nasilającej się nagonce na kobiety pragnące uzyskać prawo do decydowania, w tym swobodnej możliwości podjęcia decyzji o usunięciu ciąży oferta dostępna w Czechach i na Słowacji wychodzi naprzeciw potrzebom Polek. Zgodnie z rozwiązaniami czeskimi i słowackimi:
kobieta prawo dokonać wyboru dotyczącego przeprowadzenia aborcji
dane są poufne do chwili twojego kontaktu z kliniką aborcyjną
kobieta nie jest oceniana jako ewidentnie zła matka, zła kobieta.

Kończąc należy nadmienić, że wobec tego ile kosztuje aborcja w Czechach oraz ile kosztuje aborcja na Słowacji to co znajduje się zarówno w ofercie tych państw w zakresie aborcji jest godne uwagi. Oferujemy szeroki dostęp do wyżej wskazanych rozwiązań oraz wiedzę, którą chętnie podzielimy się z kobietami planującymi usunięcie ciąży.